Közlemény

Kedves Látogatók! Az IBD fórum 2018. június elejétől "csak olvasható" módban fut tovább.
Új regisztrációk és hozzászólások nem hozhatók létre. Megértéseteket köszönjük!

#51 2008-05-29 07:50

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Már a XVII. században is tudtak valamit:

Friedrich Von Logau:

Három fakultás


Jogászok, orvosok, papok mind arra törekednek,
Kipurgálni testét, zsebét, lelkét az embernek.

Nincs jelen

 

#52 2008-05-29 08:19

jehu
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Bánatos, ez szuperjó! Ráadásul szeretem ezt az irodalmi időszakot. Persze a kedvencem inkább Villon kicsit korábbról.

                  Jehu

Nincs jelen

 

#53 2008-05-29 11:27

Fantomas
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Most olvastam Ildikó történetét és egy vers utolsó sorai különösen elgondolkoztattak.

Arany János: SZONDI KÉT APRÓDJA

Apadjon el a szem, mely célba vevé,
Száradjon el a kar, mely őt lefejezte;
Irgalmad, oh Isten, ne légyen övé,
Ki miatt lőn ily kora veszte!

Nincs jelen

 

#54 2008-05-29 12:36

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Ignacy Krasicky:

Tanmeséim

Volt egszer egy ifjú, aki ismert mértéket,
Volt egyszer egy öreg, ki ura volt mérgének,
Volt egy gazdag, aki minden koldust istápolt,
Volt egy író, aki más sikerén vidám volt,
Vámos, ki nem lopott, és volt egy józan varga,
Tiszt, ki nem hencegett, becsületes haramja,
Nyíltszívű miniszter, ki semmit be nem zsebelt,
És végül egy költő, ki igazat énekelt.
Mindez mese volna? Talán. Nincs lehetetlen.
Igaz volna? Talán. De én mesébe szedtem.


Érdekes, ha tudjuk, hogy a XVIII. század második felében íródott.
Mintha most írta volna valaki!

Nincs jelen

 

#55 2008-06-03 07:33

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Szép Ernő:

A DARVAK

Mellemből sóhajok erednek,
Ajkamról halkan elrepűlnek,
A levegőben összegyűlnek.

Ott szállnak magosan, messze,
Mint a darvak hamuszín éke
Egy álmodott meleg vidékre.

Nincs jelen

 

#56 2008-06-03 13:38

Fantomas
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Tóth Árpád

Esti sugárkoszorú
Előttünk már hamvassá vált az út
És árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony:
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
Mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá s csenddé szűrte át
A dolgok esti lélekvándorlása.

Illattá s csenddé. Titkok illata
Fénylett hajadban s béke égi csendje,
És jó volt élni, mint ahogy soha,
S a fényt szemem beitta a szívembe:
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te,
Vagy áldott csipkebokor drága tested,
Melyben egy isten szállt a földre le
S lombjából felém az ő lelke reszket?

Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek, -
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szívembe visszatér,
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!

Nincs jelen

 

#57 2008-06-03 13:45

Fantomas
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

3+1

Büntesd meg a mazochistát, ha bírsz vele!

Minden rosszat el tudok képzelni magamról, de hiába.

Napról napra az újdonság varázsával ajándékoz meg az amnézia.A csatavesztés egy esetben megbocsáthatatlan: ha el sem mentél az ütközetbe. (McMurphy második törvénye.)

Nincs jelen

 

#58 2008-06-03 14:14

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Arany János

A méh románca


Ablak alatt
A pünkösdi rózsa,
Kezd egy kicsit
Fesleni bimbója:
Kékszemű lyány,
Válogat belőle,
Koszorúnak
Holnap esküvőre.
Reménykedik
Egy kis méh az ágon:
Szép eladó,
Jaj, ne bántsd virágom!
Ezt az egyet
Magamnak kerestem,
Alig hasadt
Mikor eljegyeztem.

Felel a lyány:
Te bohó kis állat!
Lelsz te rózsát
Nem egyet, ha’ százat,
Holnap is nyit,
Holnap is eljössz te
Csak ne kívánd
Ami legszebb közte.

Mond a kis méh:
Szőke szép hajadon,
Neked Isten
Hű szeretőt adjon!
Nem sok amit
Kívánok tetőled:
Ne szakaszd le
Az én szeretőmet.

Felel a lyány:
Dehogynem szakasztom!
Dehogy leszek
E ne’kűl menyasszony!
Koszorúmban
Ezt fonom előre,
Ugy vigyenek
Holnap esküvőre.

El se mondá,
Nyult a szép bimbóhoz
Hogy letörje
A virágcsomóhoz.
A szegény méh
Rárepűlt kezére,
Csókot adni
Annak a fejére.

„Hess te gyilkos!
Ne bocsáss fulánkot:
Leszakasztám,
Vigyed a virágod.”
„Szép menyasszony,
Már nekem mi haszna!
Koszorúdnak
Híja lesz miatta.”

Koszorúdnak
Híja lesz miatta -
Ezt a kis méh
Keserűn mondhatta,
Mert a szíve,
Hiába parányi,
Nagyon tudott
A virágért fájni.

S a leánynak,
Hiába kiáltott,
Szeme alá
Üti a fulánkot;
Szegény bogár!
S maga haldokolva
Félreült, egy
Rozmarin-bokorra.

Szép menyasszony
Jajgat a sebével,
Esküvőre
Sem mehet szemével:
Holdfogyásig
Dagadt lőn a tája...
Azalatt meg
Elhagyá babája

Nincs jelen

 

#59 2008-06-03 15:35

Pilli
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Bánatos: ez gyönyörű:D

Nincs jelen

 

#60 2008-06-03 22:04

LADÁS
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Tetszik ! Nagyon jó ötlet volt ! Engem is lekötött, pedig csak úgy "benéztem" ide. Köszönöm, hogy szóltál. Szia, KARCSI.

Nincs jelen

 

#61 2008-06-04 09:50

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Ady Endre:

VALAMI MÉG KÉSZÜL     


Ha szívem bomlott, bús malom
S várok rémes pozdorja-sorsra:
Jön hirtelen egy nyugalom.

Ha így szólok: már mehetek,
Nem jöhet már új, sem jó, sem rossz,
Ütő vágy éri szivemet.

Az élet már adott sokat,
Bódítót, furcsát és keservest,
De még valamit tartogat.

Nincs jelen

 

#62 2008-06-04 10:45

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Csendet tanultam a beszédesektől, toleranciát a türelmetlenektől, kedvességet a durváktól.” (Khalil Gibran)

Nincs jelen

 

#63 2008-06-04 14:03

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

"A szeretet gazdagabbá teszi azt, aki kapja, és nem juttatja koldusbotra azt, aki adja"

Kinai bölcsesség

Nincs jelen

 

#64 2008-06-05 07:18

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

József Attila:

HALÁLOS SZERELEM

s ha nem volt még halálos szerelem,
azt akarom, ez halálos legyen,
értelmes kín: mert nincs értelme annak,
ha embernek üres kínjai vannak,
s ha nem szeretsz úgy, mint tenmagadat,
én meg fogom majd ölni magamat,
nem hogy szerelmem vagy bosszúm mutassam,
de jobban fájna elsorvadni lassan,
s árnyék leszek, melytől szorongva félsz,
bíró, kitől büntetést nem remélsz:
Vigyázz! Ne hagyj meghalnom, amíg élsz!

Nincs jelen

 

#65 2008-06-05 09:37

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Kosztolányi Dezső:

Már megtanultam

Már megtanultam nem beszélni,
egy ágyba hálni a közönnyel,
dermedten, élet nélkül élni,
nevetni két szemembe könnyel.

Tudok köszönni ostobáknak,
bókolni is, őrjöngve, dúltan,
hajrázni, ha fejemre hágnak.
Az életet én megtanultam.

Csak oly unott ne volna minden,
a jó, a rossz, amit a sors hoz.
Ennen-sebem is úgy tekintem,
akár egy esetét az orvos.

Mindazt, mi fáj és van, megértem.
Nekem jutalmat hát ki adhat?
Nem zöld kölyök vagyok. Megértem:
Halál, fogadj el a fiadnak.

Nincs jelen

 

#66 2008-06-05 09:43

csilla
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Kedves Feri!
Nagyon szépek ezek a versek, de az utolsó egy kissé megriaszt. Ugye nincs semmi ami arra késztetne, hogy feladd?
Itt úgy látom mindenki nagyon szeret és mélyen együttérez veled. A bánat egy idő után enyhül, hidd el. TUDOM. Tűrj még egy kicsit, közhely, de igaz az idő begyógyítja a sebeket. Lehet, hogy heg marad utána, de begyógyul. Én nem tudok szép verset, de egy kicsit féltelek.
Csilla

Nincs jelen

 

#67 2008-06-05 10:38

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Kedves Csilla!

Sülyi Péter:

Varázslatos Fehér kő

Kisfiú egy fáradt furcsa délután
Megúnt játékok közt behúnyt szemmel áll
Lassan neki indul álomlován
Ez segít talán

Ahogy felpillant, egy nagy követ talál
Bűvös fehér kő a lábainál,
És a kisfiú nem játszik mással már
Rá csodakő vár.

Aki választott:
Kiválaszttatott
Tedd hát, s találd meg életed súlyát.

Meg nem állt soha, mindig vándorolt,
Mindig többre vágyott s még többet kapott
Bűvös kövén kívül mindent elhagyott
A kőhöz hűséges volt

Százan visszavárták, ezret elhagyott
Vállán láthatatlan kő hagyott nyomott
Vitte kövét, amit csak ő láthatott
Míg hazajutott

Aki választott:
Kiválaszttatott
Tedd hát, s találd meg életed súlyát.

Öreg szív már nem ver oly vadul
Arcán mosoly játszik ártatlanul
Szürke kötömeg a lábához lapul
S kinn bealkonyul

Gyenge fény puhán fejére hull
Most a súlyátol a súly megszabadul
A kemény kö lassan köddé fakul
Elszáll váratlanul

Aki választott:
A Kiválaszttatott
Tedd hát, s találd meg életed súlyát.

Nem kell félteni, van feladatom elég, erős vagyok, és a "kövemet" is végig kell cipelnem.

Üdvözlettel: Feri

Nincs jelen

 

#68 2008-06-05 12:59

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

"Aki sohasem ette kenyerét könnyezve, aki gondterhes éjszakán sohasem sírt az ágya szélén, az nem ismeri a túlvilági erőket"

Johann Wolfgang Von Goethe

Nincs jelen

 

#69 2008-06-05 14:08

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Csokonai Vitéz Mihály:

Az én címerem     


Kérded, kedves emberem,
     E titok mi részbe áll,
Hogy legkedvesb címerem
     Egy elharvadt rózsaszál:
Én egy rózsát kedvelék,
Benne nagy kedvet lelék:
     Jaj, de ő elhervadott
     S nékem íly címert adott

Nincs jelen

 

#70 2008-06-06 08:35

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

József Attila:

JAJ, MAJDNEM...     


Jaj, majdnem szétfeszít a szerelem.
Jaj, majdnem összenyom a félelem.
      Egy ölelésben, asszonyok,
            ki halna meg velem?

Oly gyors a nyaram s lassú a telem -
az ősz kockája kit mutat nekem?
      A lesi-csősz idő elől
            ki szállna el velem?

Csillagok rácsa csillog az egen:
ilyen pincében tart az értelem!
      A mindenséget, asszonyok,
            ki vetné szét velem?

Nincs jelen

 

#71 2008-06-06 10:43

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Csokonai Vitéz Mihály:

Az estike     

Míg az égi nap felette
Hév világát terjegette,
Gyászba hordozá magát,
Most, hogy a halálos éjjel
Bírja, szebben hinti széjjel
Lelke a virtus szagát.

Nincs jelen

 

#72 2008-06-06 11:26

Fantomas
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Természetbarátoknak és mindenkinek, tessék menni kirándulni!

Áprily Lajos:

VELETEK VÁNDOROLGATOK

Mentek. Üzen az óriás,
az izmos hegyvidék.
Közöttem és közöttetek:
riasztó messziség.
S mégis, ha kék vasárnapot
derít az égburok,
hangos turista-csapatok
veletek indulok.

Suhogó lábamról a föld
megismer: Erre jársz?
Veletek kóborolgatok,
mint titkos útitárs.

Veletek vándorolgatok
kökörcsin-réteken.
Éneketekbe belezúg
szabadság-énekem.

Veletek esztenák körül
fenyőágyat vetek,
tüzet vigyázok s csillagot
veletek, veletek.

Pihenve is botot szorít
két nyugtalan kezem:
már menni, menni kellene
utakra éhezem.

Hajnali széllel riadó
erdei csapatok,
van-e még új cél, új tető?
én meg nem lankadok.

Titeket csorgó csillapít,
mindig szomjazom.
Csak inni, inni - nem tudom
lesz-e még tavaszom.

Maholnap zuzmarás az út,
virág sincs, vén vagyok.
S veletek, mindig veletek,
csak vándorolgatok.

Nincs jelen

 

#73 2008-06-06 11:33

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Tóth Árpád:

ESTI KERTBEN...

Esti kertben űlünk
Hallgatag,
Csend csobog körűlünk,
Halk patak,
Mint szomoru fűzfák szelíd domboldalban,
Halk patakra halkan
Hajlanak.

Fönt a szép ezüst ég
S hold lobog,
Istenem, leszünk még
Boldogok?
Kebleden a fejem:
Jó volna örökké ezen a kis dombon
Szívedet hallgatnom,
Hogy dobog.

Nincs jelen

 

#74 2008-06-06 13:38

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Balbus:

Erkölcseiddel tündökölj, s ne a vagyonoddal.

Nincs jelen

 

#75 2008-06-06 13:41

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Shakespeare:

Csapás előtt mindig vidám az ember, de a szerencsét gond előzi meg.

Nincs jelen

 

#76 2008-06-06 15:11

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Kinai bölcsesség:

Az életben a hátrányos helyzet csak akkor hátrány, ha annak fogod fel.

Nincs jelen

 

#77 2008-06-06 15:58

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Szép Ernő:

CSAK A SZÍVEM ÉRZI

Nem érzi a halott veréb
Ha a ló a begyére lép
Csak a szívem érzi

Nem érzi a száraz levél
Ha sárba teszi le a szél
Csak a szívem érzi

Ha válnak néma fellegek
Nem érzik azt meg az egek
Csak a szívem érzi

Nem érzi nyíló rózsa azt
Hogy elvesztette a tavaszt
Csak a szívem érzi

Nem érzi azt a sárga hold
Hogy végtől végig árva volt
Csak a szívem érzi

Nincs jelen

 

#78 2008-06-06 20:16

MrPeetR
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

SZABÓ LŐRINC: MINDENÜTT OTT VAGY

Mindenütt ott vagy, ahol valaha
tudtalak, láttalak, szerettelek:
út, orom, erdő veled integet,
falu és város, nappal s éjszaka
folyton idéz, őszi hegy s tél hava,
vízpart s vonatfütty, s mindben ott remeg
az első vágy s a tartó őrület
huszonöt kigyúlt tavasza, nyara.
Mindenütt megvagy: mint virágözön
borítod életemet, friss öröm,
frissítő ifjúságom, gyönyöröm:
minden mindenütt veled ostromol,
de mindig feljajdul a halk sikoly:
e sok Mindenütt mindenütt Sehol!

Nincs jelen

 

#79 2008-06-07 09:16

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Kosztolányi Dezső:

Ha negyvenéves...     

Ha negyvenéves elmúltál, egy éjjel,
egyszer fölébredsz és aztán sokáig
nem bírsz aludni. Nézed a szobádat
ott a sötétben. Lassan eltünődöl
ezen-azon. Fekszel, nyitott szemekkel,
mint majd a sírban. Ez a forduló az,
mikor az életed új útra tér.
Csodálkozol, hogy föld és csillagok közt
éltél. Eszedbe jut egy semmiség is.
Babrálsz vele. Megúnod és elejted.
Olykor egy-egy zajt hallasz künn az utcán.
Minden zajról tudod, hogy mit jelent.
Még bús se vagy. Csak józan és figyelmes.
Majdnem nyugodt. Egyszerre fölsóhajtasz.
A fal felé fordulsz. Megint elalszol.

Szerkesztette: bánatos (2008-06-07 09:18)

Nincs jelen

 

#80 2008-06-07 16:19

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Juhász Gyula:

Anna örök     


Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
Emlékeimből lassan, elfakult
Arcképed a szívemben, elmosódott
A vállaidnak íve, elsuhant
A hangod és én nem mentem utánad
Az élet egyre mélyebb erdejében.
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
Ma már nem reszketek tekintetedre,
Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,
Hogy ifjúság bolondság, ó de mégis
Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt
És hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
Nyakkendőmben és elvétett szavamban
És minden eltévesztett köszönésben
És minden összetépett levelemben
És egész elhibázott életemben
Élsz és uralkodol örökkön, Amen

Nincs jelen

 

#81 2008-06-07 17:06

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

A tiszteletet nem kierőszakolni, hanem megszolgálni kell.

/Gracián/

Nincs jelen

 

#82 2008-06-08 07:29

csilla
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Vörösmarty Mihály

A merengőhöz

Hová merűlt el szép szemed világa?
Mi az, mit kétes távolban keres?
Talán a múlt idők setét virága,
Min a csalódás könnye rengedez?
Tán a jövőnek holdas fátyolában
Ijesztő képek réme jár feléd,
S nem bízhatol sorsodnak jóslatában,
Mert egyszer azt csalúton kereséd?
Nézd a világot: annyi milliója,
S köztük valódi boldog oly kevés.
Ábrándozás az élet megrontója,
Mely, kancsalúl, festett egekbe néz.
Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön,
A telhetetlen elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.
Kinek virág kell, nem hord rózsaberket;
A látni vágyó napba nem tekint;
Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget:
Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt.
Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt,
Ki életszomját el nem égeté,
Kit gőg, mohó vágy s fény el nem varázsolt,
Földön honát csak olyan lelheté.
Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
Egész világ nem a mi birtokunk;
Amennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.
Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek,
Megférhetetlen oly kicsin tanyán;
Hullámin holt fény s ködvárak lebegnek,
Zajától felréműl a szívmagány.
Ha van mihez bizhatnod a jelenben,
Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
Maradj az élvvel kínáló közelben,
S tán szebb, de csalfább távolt ne keress,
A birhatót ne add el álompénzen,
Melyet kezedbe hasztalan szorítsz:
Várt üdvöd kincse bánat ára lészen,
Ha kart hizelgő ábrándokra nyitsz.
Hozd, oh hozd vissza szép szemed világát;
Úgy térjen az meg, mint elszállt madár,
Mely visszajő, ha meglelé zöld ágát,
Egész erdő viránya csalja bár.
Maradj közöttünk ifju szemeiddel,
Barátod arcán hozd fel a derűt:
Ha napja lettél, szép delét ne vedd el,
Ne adj helyette bánatot, könyűt.

Nincs jelen

 

#83 2008-06-08 10:28

aiolosz
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Nincs jelen

 

#84 2008-06-08 16:23

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

József Attila:

TEDD A KEZED
             

Tedd a kezed
homlokomra,
mintha kezed
kezem volna.

Úgy őrizz, mint
ki gyilkolna,
mintha éltem
élted volna.

Úgy szeress, mint
ha jó volna,
mintha szívem
szíved volna.

Nincs jelen

 

#85 2008-06-09 07:10

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Ady Endre:

Őrizem a szemed

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.

Nincs jelen

 

#86 2008-06-09 08:23

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Sárközi György:

Nem válhatunk el

Hiába akarlak kitépni magamból,
Örök rendelés háncsa kötöz;
A lelkek kertésze lelkembe oltott,
Nemes ágat vadon fa tövihöz.

Hiába akarlak letörni szivemről,
Belémhegedtél mélységesen,
Nem vethet ki fölsebzett rostjaimból
Ezer kétségnek vihara sem.

Csak az, hogy te is élsz e szikes világban,
S hogy tudlak, s hogy szabad gondolni rád,
Leverte álmaim vackor gyümölcsét,
S elűzte a képzelet hamis madarát.

Csak az, hogy az emlékezés viaszában
Őrizhetem arcod vonalait,
Kifakasztotta szerelmem alvó lombját,
Hogy zúgva tört föl az eleven napig.

Örök életben és örök halálban
Élsz bennem és élek benned én, -
Nem válhatunk el... ó, le ne hervadj,
Drága virágom: remegő remény!

Nincs jelen

 

#87 2008-06-09 11:12

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Seneca:

A gyógyulni akarás a gyógyulás része.

Nincs jelen

 

#88 2008-06-09 12:31

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Buddha:

"Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat.”

Nincs jelen

 

#89 2008-06-10 06:56

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Hippokratész:

“Ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad.”

Nincs jelen

 

#90 2008-06-10 07:08

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Kormos István:

Három napja

Három napja szívemen
hintázik a szerelem
hintázik a szerelem
három napja szívemen.

Hintán piros szoknya űl,
piros szoknya elrepűl,
fehér pendely penderűl,
fehér pendely elrepűl.

Száll a hinta, föl-le száll,
meztelen lány rugkapál,
keze, lába, haja száll,
nevem után kiabál.

Három napja szívemen
hintázik a szerelem,
hintázik a szerelem
három napja szívemen.

Nincs jelen

 

#91 2008-06-10 07:21

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Petrarca:

Nincs békém

Nincs békém, s nem szítok háborúságot,
félek s remélek, fázom és megégtem,
az égbe szállok s nyugszom lenn a mélyben,
semmi se kell s ölelném a világot.

Öröm nem nyit kaput, nem zár le rácsot,
nem tart meg és nem oldja kötelékem,
Ámor nem öl meg s nem lazítja fékem,
de élve sem hagy, s menekvést se látok.

Nézek vakon és nyelv nélkül beszélek,
s veszni szeretnék s szabadulni vágyom,
és gyűlölöm magam, másért meg égek,

nevetve könnyezem, bánatból élek,
egyformán fáj életem és halálom.
Ide jutottam, drága Hölgyem, érted.

(fordította: Sárközi György)

Nincs jelen

 

#92 2008-06-10 07:26

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Lao-ce:

“A folyók és a tengerek azért nyerik el száz és száz hegyi patak hódolatát, mert mélyebben fekszenek, mint emezek, tehát uralkodni tudnak a hegyi patakok felett. Így a bölcs is, aki az emberek fölött akar állni, alájuk helyezi magát; ha előttük akar járni, mögéjük áll. Ilyen módon, bár felettük van a helye, nem érzik a súlyát, és bár előbbre való náluk, létét nem érzik sérelemnek.”

Nincs jelen

 

#93 2008-06-10 09:21

Fantomas
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

BOZÓK FERENC : VERSEK AZ INTERNETEN

Mert monitorra kerülnek a kéziratok,levelek,s nézd,
laptopok őrzik az álmom, a netre kerülnek a versek.
Van hely a gépen, a tárhelye rettenetes nagy, ezért hát
klikkel a nyájas utókor, ugornak elő huzalokból
sorra a rossz, meg a jó irodalmi produktumok immár!

Nincs jelen

 

#94 2008-06-10 11:18

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Szókratész:

"Senki sem tudja, hogy az ember számára végül is a halál nem válik-e a legnagyobb áldássá; és mégis, az emberek úgy félnek tőle, mintha tudnák, hogy ez a legnagyobb átok.”

Nincs jelen

 

#95 2008-06-10 12:11

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Tóth Árpád:

ESTI SZONETT

Mint nyugvó úrnőt piperéz remegve
A néger rabnő lágy s illatos ujja,
Úgy szépíti a lankadt tájat újra
A setét ujjú, alázatos este.

Bús rableány! ki kékszínűre fested
A fák kontyát, s a holdnak hervadt arcát
Ezüstösre kendőzöd, csúnya hajszák
Miatt gyűrött orcám úgy simogasd meg,

Mint régen egy lány, ki mióta elment,
Oly fáradt illatú nekem az élet,
Mint most a mély és elsötétült kertek,

S kiért, míg csüggedt fővel várlak téged,
Oly forró s oly könnyes a szívem vágya,
Mint jöttödkor, est, az özvegyek ágya.

Nincs jelen

 

#96 2008-06-10 12:33

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Arisztotelész:

“A barátság egy lélek, mely két testben lakozik.”

Nincs jelen

 

#97 2008-06-11 07:08

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Reichard Piroska:

Arckép az íróasztalon

- Alkony-

Szemben ül velem, s nézi: mit csinálok---
élőbb szemeket még soha se láttam,
szemembe néz és én magamba szállok:
mély szemeiben magamra találtam.

Szeretnék rá nem nézni s nem lehet
szemembe néz és szeme csupa lélek,
soha nem láttam áthatóbb szemet.
szemembe néz s én gondolkodni félek.

Szeretnék sírni, de most nem lehet,
szemembe néz és még belől sem sírok.
soha nem láttam biztatóbb szemet,
szemembe néz és már nyugodtan írok.

Szeretnék felállni s nem lehet,
nem akarja, hogy elmenjek és sírjak,
nem láttam még parancsolóbb szemet:
szemembe néz s diktálja, hogy mit írjak---


Szerintem ez a vers csodaszép!

Nincs jelen

 

#98 2008-06-11 08:32

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Alexander Pope:

“A barátom sem tökéletes és én sem vagyok az - így aztán tökéletesen összeilllünk.”

Nincs jelen

 

#99 2008-06-11 10:57

Lisa
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Sziaztok,
Feri, nagyon szépen köszönöm Neked ezt a topicot!
Ezúton én is szeretnék egy verset beírni, és ezzel emlékezni egy számomra nagyon fontos emberre.

Kosztolányi Dezső : Halotti beszéd

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kíváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár.

Okuljatok mindannyian  e példán,
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma-két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve,
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.

Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette : ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkben hagja,
mint  vízbe süllyedt templomok harangja
a mélyben lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
"Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék",
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égő, olcsó cigaretta
füstjére, és futott, telefonált,
és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.

Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó, tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.

Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla : "Hol volt..."
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: "Nem volt..."
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer!

Nincs jelen

 

#100 2008-06-11 11:37

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Kedves Lisa!

Nagyon örülök, hogy beszálltál az "írók" táborába!
Ez egy csodálatos vers, biztosan láttad, hogy szeretűem Kosztolányit, de ezt a verset még nem mertem feltenni, mert nem bírom még könny nélkűl végigolvasni! Köszönöm!
Jó olvasgatást, és írogatást Mindenkinek!

Nincs jelen

 
IBDoktor
 

Láb

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB