Közlemény

Kedves Látogatók! Az IBD fórum 2018. június elejétől "csak olvasható" módban fut tovább.
Új regisztrációk és hozzászólások nem hozhatók létre. Megértéseteket köszönjük!

#101 2008-06-11 11:42

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Kosztolányi Dezső:

Könyörgés az ittmaradókhoz     

Ha meghalok majd, mélyre ássatok
gyarló valómban meg ne lássatok,
ködként inogjon eltünt társatok,
s nekem, szegénynek, megbocsássatok.

Ne nézzétek karomat-térdemet,
csak szándokom és ne az érdemet,
mi vérzik és fáj most mellem megett,
azon lehet akkor megmérnetek.

Önváddal és mérgekkel olykoron
vertem magam füstös-boros toron,
mindig a kín volt ólmos ostorom,
mindig magány a mély monostorom.

Vétkeztem itt s vétkeztek ellenem,
bár senki úgy, mint lázadt szellemem,
az sarkantyúzott szünös-szüntelen,
s ezért vagyok én bűnös-büntelen.

De a komor szemet el nem birom,
örök gyehenna lesz attól sirom,
nézd, fél a lelkem, mint hulló szirom,
legyen az irgalom az én biróm.

Azzal, mi biztos és szilárd-igaz,
holtomban új halálba taszitasz,
aki halandó, folyvást botlik az,
számomra csak a kétes a vigasz.

A kancsal emlék szépitsen tovább,
mint hold, mely a felhőkön oson át,
s széthordva megbocsátó mosolyát,
ezüstté büvöl minden pocsolyát.

Szerkesztette: bánatos (2008-06-11 11:54)

Nincs jelen

 

#102 2008-06-12 07:09

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Reichard Piroska:

Az én utam

Én csak a magam útján mehetek:
más utakon talán szép az élet,
más utakon tán könnyü elérni,
amit én már soha el nem érek,
   de csak a magam útján mehetek.

Nem kérdem már, ez az út hová vezet,
mit érne nekem, hogyha messze mennék?
én önmagamnak a sorsa vagyok
s nekem mindegy, ha álom, vagy ha emlék
   és mindegy, hogy utam hová vezet.

Talán jobb lenne most már megállni
és nézni, mint megy el mellettem az élet,
nézni vágytalanul, szótlanul tétlen,
nem is mint ember: mint egy látó lélek,
   legjobb lenne nekem mostmár megállni

Szerkesztette: bánatos (2008-06-12 07:10)

Nincs jelen

 

#103 2008-06-12 07:24

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Albert Einstein:

“Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.”

Nincs jelen

 

#104 2008-06-12 13:17

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Juhász Gyula:

A koldusnak     


A koldusnak, ki áll az utca sarkán
S kinek vállán egy élet terhe roskad
És vak szemében egy világ halála,
A koldusnak egy rongy papírt vetettél
És azt gondoltad, hogy most jószivű vagy.
Koldus előtt én röstelkedve állok
És nem tudom, hogy mit mondjak neki,
Szeretném homlokát megsimogatni,
A derekát szelíden átölelni,
A szívemet a kalapjába tenni
És engedelmet kérni tőle szépen,
Hogy én még látó szemmel baktatok
Az örömök útján a sír felé,
Hogy én még nem görnyedtem meg a sorstól
És úgy szeretném biztosítani,
Hogy én is, én is oly koldus vagyok
Testvére és bajtársa, szenvedő,
Mert boldogabb és szabadabb jövőt
Neki már nem merek ígérni én se,
Mert neki megváltója a halál lesz...

Nincs jelen

 

#105 2008-06-13 15:51

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Alba Nevis:

A legdrágább

De hideg a tavasz, de üresek a fészkek!
Mindenütt sötétség, amerre csak nézek.
Pedig fönn az égen
-Akár régesrégen-
Aranylábú napsugarak járnak.

Gyere haza édesanyám, várlak!

Gyere haza édes, hiszen hetek óta
Meghalt a házunkban a jókedv, a nóta.
Szomorúan élek,
Magam vagyok, félek...
Elgyötörnek visszajáró árnyak.

Édesanyám, érzed-e, hogy várlak?

A ruhád lásd, idekészítettem,
Kis papucsod ágyad elé tettem.
Reggel-este imátkozom érted:
Áldott legyen a te visszatérted!
Ezer csókkal a szívembe zárlak.

Gyere haza édesanyám, várlak!

Nincs jelen

 

#106 2008-06-13 18:58

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Japán közmondás:

“Mindig az az erősebb, aki nem tombol, hanem mosolyog.”

Görög szólás:

“Ha egy problémát kimondasz, félig már meg is oldottad.”

Nincs jelen

 

#107 2008-06-14 17:44

Norby1
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

E.E.Cummings - kötődés

Magamban hordom a szívedet,
a szívemben hordom.
Mindig itt van velem.
Bárhová megyek, mindig kell nekem.
És akármit teszek, bármi lesz,
Te ott leszel kedvesem.
A sors nem riaszt,
mert Te vagy a sors nekem.
Nem kell világ ennél szebb,
mert Te vagy a világ, igen.
Íme a titkok titka,
mit senki se tud:
gyökere minden gyökérnek,
rügye minden rügynek,
egek feletti ég a fán,
mely maga az élet.
Mely magasabbra nő,
mit a lélek remélhet,
vagy elme megérthet,
mint az alá nem hulló csillagok csodája.
A szívemben őrizlek.
Ott őrizlek a szívemben

Nincs jelen

 

#108 2008-07-12 08:34

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

József Attila:

SZÜLETÉSNAPOMRA

Harminckét éves lettem én -
meglepetés e költemény
  csecse
  becse:


ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
  magam
  magam.


Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
  Az ám,
  Hazám!


Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató
  szegény
  legény.


De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
  fura
  ura.


Intelme gyorsan, nyersen ért
a "Nincsen apám" versemért,
  a hont
  kivont


szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
  hevét
  s nevét:


"Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén" -
  gagyog
  s ragyog.


Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
  sekély
  e kéj -


Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
  taní-
  tani!

Nincs jelen

 

#109 2008-07-12 11:31

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Mindenben van valami szép, csak nem mindenki látja.
- Konfuciusz

Nincs jelen

 

#110 2008-07-12 11:36

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Soha senki nem talált még fel rosszabbat, mint a részegség - és jobbat, mint az ital.
- G. K. Chesterton

Nincs jelen

 

#111 2008-07-12 11:40

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Aki őrült annak nem az esze van oda, hanem mindene az eszén kívül.
- G. K. Chesterton

Nincs jelen

 

#112 2008-07-12 11:42

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Több millió évvel ezelőtt, amikor még nem találták fel a kereket, néhány fickó éppen figyelte, ahogy a feleségeik egy hatalmas állattetemet cipelnek a barlangjukhoz. Ez igen kimerítő munka volt, a pasik még a nézésébe is belefáradtak.
Aztán észrevették, hogy van a közelben néhány szép kerek, sima kődarab. Felültek hát azok tetejére, hogy még jobban lássák asszonyaikat.
Ez volt az első nagy felfedezés, mely továbbfejlesztése vezetett aztán a televízió feltalálásához... no és a távirányítóhoz.
- Dave Barry

Nincs jelen

 

#113 2008-07-12 15:32

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Ha majd aranygyűrű ragyog az ujjadon, S édesanyád szívét marja a fájdalom, Mert azt hiszi, elvisznek messzire, S rajta kívül nem fog szeretni már senki se. Becsüld meg jól azt az aranykarikát, Mert cserébe hagytad el édesanyád.
(Ady Endre

Nincs jelen

 

#114 2008-07-12 15:36

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

De jó annak...
De jó annak, aki senkit
Nem szeret,
Mosolyoghat örök, fájó
Könny helyett,
Kinek álmát nem zavarja
Semmi sem,
Mert nem tudja, mily nagy kín a
Szerelem!

Énnekem nincs sem éjem, sem
Nappalom,
Temiattad elkerül a
Nyugalom,
De jaj annak, aki nem tud
Szeretni,
Én Istenem, csak tudnálak
Feledni! 
  Lithvay Viktória

Nincs jelen

 

#115 2008-07-12 17:13

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Kosztolányi Dezső:

Boldog, szomorú dal     

Van már kenyerem, borom is van,
van gyermekem és feleségem.
Szívem minek is szomorítsam?
Van mindig elég eleségem.
Van kertem, a kertre rogyó fák
suttogva hajolnak utamra,
és benn a dió, mogyoró, mák
terhétől öregbül a kamra.
Van egyszerü, jó takaróm is,
telefonom, úti bőröndöm,
van jó-szivű jót-akaróm is,
s nem kell kegyekért könyörögnöm.
Nem többet az egykori köd-kép,
részegje a ködnek, a könnynek,
ha néha magam köszönök még,
már sokszor előre köszönnek.
Van villanyom, izzik a villany,
tárcám van igaz színezüstből,
tollam, ceruzám vigan illan,
szájamban öreg pipa füstöl.
Fürdő van, üdíteni testem,
langy téa beteg idegeimnek,
ha járok a bús Budapesten,
nem tudnak egész idegennek.
Mit eldalolok, az a bánat
könnyekbe borít nem egy orcát,
és énekes ifjú fiának
vall engem a vén Magyarország.
De néha megállok az éjen,
gyötrődve, halálba hanyatlón,
úgy ásom a kincset a mélyen,
a kincset, a régit, a padlón,
mint lázbeteg, aki föleszmél,
álmát hüvelyezve, zavartan,
kezem kotorászva keresgél,
hogy jaj, valaha mit akartam.
Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
a kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban,
s már nem vagyok otthon az égben.

Szerkesztette: bánatos (2008-07-12 17:16)

Nincs jelen

 

#116 2008-07-13 07:43

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Ezen a világon semmiről sem mondhatjuk, hogy biztos, kivéve a halált és az adót.
- Benjamin Franklin

Nincs jelen

 

#117 2008-07-13 07:45

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Egy bölcs ember mindig beismeri a hibáit - hogy a barátait megnyugtassa.
- Benjamin Franklin

Nincs jelen

 

#118 2008-07-13 07:52

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Egy hazugság a fél világot körbeutazza, mialatt az igazság még mindig csak a cipőjét húzza fel.
-Mark Twain-

Nincs jelen

 

#119 2008-07-13 08:05

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Christina Georgina Rossetti:

Emlékezz

Emlékezz rám, ha tőled messze-messze
a hallgatag országba érkezem,
s nem foghatod meg többet a kezem,
és nem fordulhatok el tévedezve.
Emlékezz rám, ha majd magad leszesz te,
s nem szólsz jövőnkről, úgy, mint rendesen:
csak emlékezz és értsd meg, kedvesem,
késő tanács, imádság, minden eszme.
De ha felejtesz, s aztán valahogy
emlékezel reám, ne búslakodj,
mert hogyha Éj s Romlás a szenvedélyt
nem ölte meg, mely hajdan bennem élt,
százszorta jobb, hogy mosolyogj s felejts,
semmint emlékezz és egy könnyet ejts.
                               
                                                Kosztolányi Dezső fordítása

Nincs jelen

 

#120 2008-07-13 09:13

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

GYANÚ

Egy ember nem találta helyén a baltáját. Bizonyos volt benne, hogy a szomszéd fia lopta el. Leste, hogy jár-kel a legény: pontosan úgy lépkedett, mint egy tolvaj. Figyelte az arckifejezését: éppolyan volt, mint egy tolvajé. Kihallgatta, amint beszélt: mintha egy tolvajt hallott volna. Egy szó, mint száz, a legény egész viselkedése arról árulkodott, hogy csakis ő lehetett a tolvaj.

Később a mi emberünk kiment ásni a kertjébe, és a kertben meglelte a baltát. Amikor pedig újra megnézte magának a szomszéd legény gesztusait, semmit sem talált már bennük, ami tolvajra emlékeztette volna.

Lie Zi

Nincs jelen

 

#121 2008-07-13 13:55

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Az öregember és a Halál
Egyszer egy öregember fát vágott, és azt vállán cipelte a hosszú úton. Az úttól végül úgy elfáradt, hogy letette a terhét, és azt kívánta: bár jönne a Halál. A Halál meg is jelent, és megkérdezte, hogy miért hívta őt? "Hogy felemeld a terhemet" - felelte az öreg

Nincs jelen

 

#122 2008-07-13 13:57

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

A vándorok
Két ember együtt vándorolt. Az egyik egy fejszét talált. "Találtunk valamit" - mondta a másik. "Ne mondd azt, hogy mi találtunk- ajánlotta az első -, hanem csak azt, hogy én találtáltam." Nemsokára már jöttek is utánuk azok, akik elvesztették a fejszét, s ekkor a fejsze szorongatott birtokosa így szólt útitársához: "Végünk van!" "Mondd csak azt, hogy nekem végem van- felelte amaz -, hiszen amikor megtaláltad a fejszét, akkor sem tekintetted közösnek."

Szerkesztette: bánatos (2008-07-13 18:45)

Nincs jelen

 

#123 2008-07-13 20:39

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Heinrich Heine:

Mint egy virág olyan légy

Mint egy virág olyan légy,
oly tiszta, szép, szelíd.
Elnézlek, és szívemhez
a bánat közelít.

Kezem véd könyörögve,
meghallgat tán az ég:
ilyen maradj örökre,
ily kedves, tiszta, szép.

Fordította: Képes Géza

Nincs jelen

 

#124 2008-07-13 22:25

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Kibédi Ervin:

AHOGY A NAPOK RÖVIDÜLNEK...

Ahogy a napok rövidülnek
Úgy érzem mintha köd borulna rám,
Ahogy az éjjelek lehűlnek
Mind gyakrabban jut eszembe anyám.

Mit oly sokszor elhalasztottam
Elmondanám, mert úgy érzem, hogy vár
Jóvá tenném mit mulasztottam,
De nem lehet, mert Ő már messze jár.

Ó mennyi mindent nem tettem meg!
Még nem késő, te még megteheted
Megőszülve is maradj gyermek
Mondd meg neki mennyire szereted.

Két keze érted dolgozott csak
Mindennél jobban szeretett
Az éjet is nappallá téve
Óvott téged és vezetett
Míg lehetett, míg lehetett.

Amit akkor elfelejtettél
Talán még jóvá teheted
Hát menj, rohanj és simogasd meg
A téged védő két kezet
Amíg lehet, amíg lehet.

S ha olykor nagyon elfáradtál
Ő hozta vissza kedvedet
Ő tanított beszélni téged
Nyitogatta a szemedet.
Mert szeretett, úgy szeretett.

Most vár valahol megfáradtan
Nem kér sokat csak keveset
Hát szaladj hozzá, mondj egy jó szót
Egy vigasztaló kedveset
Tán még lehet, tán még lehet.

A szíve érted dobogott csak
Amíg belebetegedett
De Ő titkolta nem mutatta
Nem mondta el; hogy szenvedett
Csak mosolygott és nevetett.

Bárhol is vagy, hát fordulj vissza
Az ember másként nem tehet
És csókold meg amíg nem késő
Azt az áldott édes szívet
Ha még lehet, ha még lehet.

Nincs jelen

 

#125 2008-07-13 22:43

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Rab Zsuzsa:

KÖTÉS

Mert kell egy másik, akihez beszélsz.
Mert kell egy másik: mások ellen.
Ne áltasd magad. Ennyi az egész.
De ez – eltéphetetlen.

Nincs jelen

 

#126 2008-07-13 23:26

kukackonzerv
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Dsida Jenő: Arany és kék
   
    Miképpen boltíves,
    pókhálós vén terem
    zugában álmodó
    középkori barát,
    ki lemosdotta rég
    a földi vágy sarát
    s már félig fennt lebeg
    a tiszta étheren-
    s űl rroppant asztalánál
    mely könyvekkel teli
    s nagybetűk körébe
    kis képecskéket ékel,
    Madonnát fest örökké
    arannyal s égi kékkel
    mígnem szelíd mosollyal
    lelkét kileheli:

    úgy szeretnélek én is
    lámpásom esteli
    halavány fénye mellett
    megörökítni , drága
    arany és kék szavakkal
    csak Téged festeni
    míg ujjam el nem szárad
    mint romló fának ága
    s le nem lankad fejem
    a béke isteni
    ölébe, én Szerelmem,
    világ legszebb Virága.

Nincs jelen

 

#127 2008-07-14 00:17

kukackonzerv
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Ligeti Éva :Szó
 
   Lám hangtalanná oszlik szét a szó
   elcsendesűl , mint mélybe cseppent víz
   hullámkörei nyomán tékozló
   nyugalom terem, s torkán rejtett íz.

   Talán nem tudod még hogy mit akarsz
   de ízlelgeted mit jelent neked
   ha hanggá érik benned, s kifakadsz
   miként a gejzír tör fel éneked.

    Egyszerre mindent elborít a hang
    szózatot zengő érces gondolat,
    megkondúl tőled rozsdálló harang
    s betelik veled lélektorkolat.

    Ha hangtalanná válik szavad,
    közlési vágyad tán csönddé csitul
    erőltetni a szót már nem szabad,
    gőgös akarat a múltba símul.

Nincs jelen

 

#128 2008-07-14 09:04

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Gyerekeknek

Juhász Magda:

 
A rigó és a veréb
A rigónak jó a dolga
hali-hó, hali-hó
a faágon így énekel
a rigó, a rigó.
Egy kis veréb rácsicsereg,
hali-hó, hali-hó,
verébnek is jó a dolga,
te rigó, te rigó.

Vitatkoznak, veszekszenek,
ravasz macska felfigyel:
- Azt, hogy kinek van jobb dolga
én döntöm itt rögtön el.
De a rigó, és a veréb
döntőbírót nem kértek,
elrepültek, és vége lett
a nagy dicsekedésnek.

Nincs jelen

 

#129 2008-07-14 09:14

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Gyerekeknek

Lackfi János:

LEGJOBB AUTÓK

Jó autó a Porse,

száguldás a sorsa.Jó autó a Merci,

menetideje percnyi.Jó autó a Skoda,

ha megy, az már csoda.Jó autó a Lada,

csípős az illata.Jó autó a Mazda,

elparkol a gazba.Jó autó az Ifa,

fér rá sok tüzifa.Jó autó a Trabant,

vele a lét kaland.(Legjobb autó a műanyag,

ingyen van az üzemanyag.)

Nincs jelen

 

#130 2008-07-14 09:26

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

"Életünkben leginkább arra van szükségünk, hogy legyen valaki, aki rábír, hogy megtegyük amire képesek vagyunk."

R.W. Emerson

Nincs jelen

 

#131 2008-07-14 10:08

mercy70
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Na Bánatos.Csattanó az írásodra,épp ideillik.Bár nem ebbe a topicba kellene írnom.Hát tedd amire képes vagy!És küld az msn címet!Hisz megbeszéltünk mára valamit. :)Elfelejtetted?  Na:Meggymust? Vágod?

Nincs jelen

 

#132 2008-07-14 13:10

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Eino Leino

Benned szikrázó halmazban hever
sosem sejtett világok ritka kincse,
kincs, mit szomjas kezem nem érhet el,
s azt sem hagyod, hogy szemem megtekintse.

Vagy csak káprázat ez? S tán nyoma sincs e
kincsnek, amivel fennen kérkedel...
Valaki rám fellegtrónusról int le,
kit én emeltem csak az égbe fel -

S hiába tettem, hisz nincs egy rövid
pillanat, mely közönyödben megingat.
Rejtélyes ujjak szorgosan szövik

életünk sötét s arany szálait.
Mosolygunk, míg az álom karja ringat
s felrettenünk, siratva álmainkat.

(Képes Géza

Nincs jelen

 

#133 2008-07-14 13:16

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Kínai tanmese:

AZ ORVOS ÉS A BETEG

Ju doktor nagy hírnévnek örvendett Qin tartományban. Kioperálta Xuan-wang császár testéből a daganatot, meggyógyította Hui-wang császár aranyerét.

Egy bizonyos Zhang urat állandóan hátfájás gyötört, felkereste az orvost. - Nem bírom már a fájdalmakat. Tégy velem, amit akarsz, csak szabadíts meg tőlük - mondta.

Az orvos szabad kezet kapott, és haladéktalanul nekiállt a beteg kúrálásának. Kétségtelen, hogy Ju doktor ismerte az orvostudomány minden csínját-bínját, ám az a körülmény, hogy Zhang fenntartás nélkül rábízta magát, legalább annyira hozzájárult a gyors felgyógyulásához, mint a doktor tudása.

Nincs jelen

 

#134 2008-07-14 13:22

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Schopenhauer:

Tanács

Hogy ne legyen nagyon boldogtalan az
ember, a legbiztosabb szer, ha nem kí-
vánja, bogy nagyon boldog legyen.

Nincs jelen

 

#135 2008-07-15 10:42

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

„A férfiak ránéznek a nők fenekére és azt gondolják:
-Micsoda segg!
A nők ugyanezt gondolják, csak a férfiak szemébe néznek.”
Idealista

Szerkesztette: bánatos (2008-07-15 10:45)

Nincs jelen

 

#136 2008-07-15 11:08

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Hermann Hesse:


PILLANGÓKis pille könnyű szárnyon,

égszínkék remegés,

gyöngyház-borzongás-álom,

csillog, ragyog, s enyész.Ilyen volt boldogságom:

rebbenő jelenés,

szemvillanásnyi álom:

csillog, ragyog s enyész.Lator László fordítása

Nincs jelen

 

#137 2008-07-16 07:57

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

„Kevés olyan bosszantó és elviselhetetlen dolog van a világon, mint valaki másnak a jó példája.”

Mark Twain

Nincs jelen

 

#138 2008-07-16 08:01

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Bernie Siegel:

“A család azt jelenti, megosztjuk egymással a hibáinkat, a tökéletlenségeinket és az érzéseinket, miközben nem szűnünk meg szeretni egymást. De még ha szeretet árad belőlünk, akkor sem vagyunk mindig szeretetre méltók. Ha pedig nem vagyunk tökéletesek, lényeges, hogy meg tudjuk bocsátani önmagunknak és másoknak. Azután másnap reggel elölről kezdünk mindent. Olyan folyamat ez, mint a bimbó nyílása. Virágzás, virulás és virágba borulás.

Nincs jelen

 

#139 2008-07-16 08:34

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Charles Baudelaire

Az erkély

Ó hölgyek hölgye, emlékeknek anyja,
Én boldogságom és én büszkeségem,
Szép gyönyöröknek él-e még zamatja
És béke otthon s üdvösség az éjben?
Ó hölgyek hölgye, emlékeknek anyja.

Az éjben a szén lángjánál, elomlón,
Az erkélyen, mely rózsásan világolt,
Oly édes volt a melled, szíved oly jó
S a végtelenbe zengő vallomások,
Az éjben a szén lángjánál, elomlón.

A forró alkonyon a nap mi szép volt,
Szívünk erős, az ég oly messze kéklő,
Üdvök királyi asszonya: enyém volt
Lelked s lobogtam véred ütemétől.
A forró alkonyon a nap mi szép volt.

Majd homályos lett, mint mély mámorokban,
Szemem kémlelte, merre van szemed
S ittam - ó méreg, édesség - karodban
Lehelleted s kerestem térdedet.
Mert homályos lett, mint mély mámorokban.

Ó én tudok elbújni, ha az üdv int,
Ha arcom a te térdeden pihen,
Ki tud oly lágyan adni langy gyönyört, mint
Te drága tested, én édes szivem.
Ó én tudok elbújni, ha az üdv int.

Ó számtalan csók, eskük, illatok,
Vajon a titkos mélyből visszatértek,
Mint fellegekből fiatal napok
Kikelnek méhéből zöld tenger-éjnek?
Ó számtalan csók, eskük, illatok!

Juhász Gyula fordítása

Nincs jelen

 

#140 2008-07-16 12:39

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

A gyerekek azt tanulják, amit megélnek

Ha egy gyerek kritikus légkörben él,
Megtanul helyteleníteni....

Ha egy gyerek ellenségeskedésben él,
Megtanul harcolni...

Ha egy gyerek gúnyolódást tapasztal,
Megtanul szégyenkezni...

Ha egy gyerek szégyenben él,
Megtanulja bűnösnek érezni magát...


Ha egy gyerek toleráns légkörben él,
Megtanul TÜRELMESnek lenni...

Ha egy gyerek bátorítást kap,
Megtanul BÍZNI magában...

Ha egy gyerek úgy él, hogy értékeli Őt,
Megtanulja az ÖNBECSÜLÉSt

Ha egy gyerek pártatlanságot tapasztal,
Megtanulja az IGAZSÁGot...

Ha egy gyerek biztonságban él,
Megtanulja a BIZALMAt...

Ha egy gyerek helyeslést kap,
Megtanulja "KEDVELNI" önmagát.

Ha egy gyerek az elfogadással és barátsággal él együtt,
Akkor megtanulja megtalálni a SZERETETET a világban!

Dorothy Law Nolte

Nincs jelen

 

#141 2008-07-17 07:34

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Francesko Petrarca:


ÉLETEM A KÍNTÓL ÉS A GONDTÓL


Ha életem a kíntól és a gondtól
megóvni legalább addig tudom, mig
szép szemeidben minden fény elomlik,
s a vénség benned mindent összerombol,

aranyhajad ezüstfehérre tompul,
nem öltöd föl füzéres, tarka holmid,
s fakó orcád ahhoz már nem hasonlít,
amely előtt halk sóhaj lett jajomból:

akkor tesz majdan Ámor oly merésszé,
hogy elmondjam, hány év, nap, mennyi óra
volt életemben a kínszenvedésé.

S noha e kor már vágyam csúfolója,
fájdalmam mégis enyhül egy kevéssé,
ha késő sóhaj kel késői szóra.

(Sárközi György

Nincs jelen

 

#142 2008-07-17 07:41

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Christine de Pisan:

MAGAM VAGYOK

Magam vagyok és csak magányra vágyom,
magamra hagyott társam és szerelmem,
magam vagyok, nincs hű uram-barátom,
magam vagyok, haragvón, csendesedten,
magam vagyok gyötrő nehéz hevemben,
magam vagyok, hogy nálam senki jobban,
magam vagyok hívemtől elhagyottan.

Magam vagyok, ha ablakom kitárom,
magam vagyok szobámba rejtezetten,
magam vagyok hallgatni nagy sírásom,
magam vagyok, letörve, ernyedetten,
magam vagyok, bár mind keservesebben,
magam vagyok kuporgón a sarokban,
magam vagyok hívemtől elhagyottan.

Magam vagyok mindenütt a világon,
magam vagyok jártomban s megpihenten,
magam vagyok, hogy nincs ebben se párom,
magam vagyok mindentől elfeledten,
magam vagyok, ha sértést kell viselnem,
magam vagyok, ha könnyem elzokogtam,
magam vagyok hívemtől elhagyottan.

Herceg, most gyűl a bánat csak felettem,
magam vagyok gyásztól fenyegetetten,
magam vagyok sziromnál hervadóbban,
magam vagyok hívemtől elhagyottan.

(Illyés Gyula)

Nincs jelen

 

#143 2008-07-17 07:48

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Márai Sándor:

A szomorúságról

Ne kergesd el a szomorúságot. Oktalanul
jön; talán öregszel ilyen pillanatokban,
talán megértettél valamit, elbúcsúzol a
szomorúság negyedórájában valamitől.
S mégis: a szomorúság megszépíti az
életet...
Először is: az örömök, melyek eltűn-
nek, talán nem is voltak igazi örömök.
Emlékezzél csak... Aztán: a szomorúság
egy váratlan pillanatban leborítja cso-
dálatos, ezüstszürke ködével szemed előtt
a világot, s minden nemesebb Iesz, a tár-
gyak is, emlékeid is. A szomorúság nagy
erő. Messzebbről látsz mindent, mintha
vándorlás közben csúcsra értél volna. A
dolgok sejtelmesebbek, egyszerűbbek és
igazabbak lesznek ebben a nemes ködben
és gyöngyszín derengésben. Egyszerre
emberebbnek érzed magad. Mintha zenét
hallanál, dallam nélkül. A világ szomorú is.
S milyen aljas, milyen triviális, milyen
büfögő és kibírhatatlan lenne egy teijesen
elégedett világ, milyen szomorú lenne a
világ szomorúság nélkül!

Nincs jelen

 

#144 2008-07-17 12:46

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Tatiosz:
Boldogtalan boldogok

Ha a boldogságot kutatod, belül keresd,
emlékezeted roppant nagy csarnokában.
Itt tied az ég, a föld, a tenger, a csillagok.
Itt találkozhatsz önmagaddal. Csak egyet-
len egy nem lehet a tied: a perc, amelyet
elfeledtél. Amire nem emlékszünk, már
nem a miénk...
Az emberek bebarangolják a világot,
megcsodálják a hegyek égre meredő
csúcsait, a tenger egekig ívelö hullámait,
a folyók félelmetes kanyargásait, az óce-
án végtelenjét és a csillagok semmibe
tűnését. Csodálnak, miközben elfelej-
tenek emlékezni. Boldogtalan, aki emlé-
keire ügyet sem vet, és boldog ezek
szerint csak az lehet, aki emlékezni
képes.

Nincs jelen

 

#145 2008-07-18 07:18

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Tóth Árpád:

Miért

Ablakomban, szürke esten,
Üldögélek, semmi kedvem,
Munka nélkül, tétlenül
Sok, sok percem elrepül.

Porbelepte, satnya ágra,
Szirmasíró, bús virágra
Nézek némán, hidegen,
Árva sorsuk mit nekem!

Lelkem üres, puszta, fásult,
És a perc mindegyre száguld,
Míg egy sápadt alkonyon
Itt kell hagyni ablakom...

S a halál szól irgalommal:
"Ne vesződj már szívbajoddal,
Jégkezemmel szeliden
Megsimítom, s elpihen."

Akkor vadul felsikoltok:
Nem akarok lenni boldog,
Élni, élni, akarok!
Miért? balga bús titok!

Nincs jelen

 

#146 2008-07-18 07:22

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Egy nőt el lehet dobni, mint egy gyufaskatulyát,
mert valaki szenvedélyes,
mert ilyen a természete,
mert nem tudja egy nőhöz kötni magát,
vagy mert magasra tör,
mert eszköz számára minden és mindenki.

Meg tudom érteni...
Aljasság, de van benne valami emberi.
De eldobni valakit szórakozottságból,
ez több, mint aljasság.

Erre nincs bocsánat, mert embertelen.


Márai Sándor

Nincs jelen

 

#147 2008-07-18 08:12

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Horváth-Varga Sándor:


AMIT AZ ÉLETTŐL AKAROK


Remélni jót és alkotni szépet
Boldognak látni minden népet
Megetetni az összes éhezőt
Virággal ültetni be tar mezőt 
És meglocsolni a sivatagot
Ez - mit az élettől akarok


Békében nevelni sok gyermeket
S ne legyen rémisztő a rengeteg
Fény gyúljon fel az agyakban
S az ember ne éljen akaratlan
Csak az örömök legyenek nagyok
Ez - mit az élettől akarok


Emlékezni arra mi régen volt
Becsülve tisztelni az öregkort
Mert tapasztalás tanít jövőt
És erős oltalmazhat serdülőt
Hogy városokat ne fedjen el homok
Ez - mit az élettől akarok


A vérnek legyen végre értéke
S nem kérdezve, hogy kérték-e
Csak adni, magadból őszintén
Hogy kísérjen a tudás, a fény
S a gyermekek legyenek boldogok
Ez - mit az élettől akarok


Kérem, legyen mindennap ünnep
Hol könnyet nem a fájdalmak szülnek
Legyen hit, megértés, szeretet, béke
Hisz az életnek van valódi értéke
Így büszke lehetek, hogy ember vagyok

Ez - mit az élettől akarok

Nincs jelen

 

#148 2008-07-18 21:00

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Több mint nyolc hónapja küzdök egy mobilszolgáltatóval, egy szerződés felmondása ügyében.
Itt tartunk:

Tisztelt Szolgáltató!

Ma, 2008. július 18.- án megkaptam válaszlevelüket a 2008. július 03.-án küldött szerződésbontással kapcsolatos bátortalanul, és reménytelenül írt levelemre.
Úgy látom, némi elmozdulás tapasztalható az eddigi hozzáállásukhoz képest, látom magam előtt a szebb jövőt, mikor is sikerül a még hátralevő rövid életem ideje alatt a szerződést felbontani. Mentálisan, és fizikailag nem kímélve magamat, az Önök álltal felém sugárzott Remény sugarain felélénkülve, újult erővel vetem be magamat a szerződésbontás kilátástalan küzdelmébe. Harcomban nem ismerek irgalmat, de én sem várok könyörületet! Ebben az anyagcsatában, az utolsó A4-es papírig, és az utolsó nyomtatópatronig eltökélten küzdeni fogok. Küzdelmem csak akkor függesztem fel, ha helyreáll a status quo, vagyis Önöknek egy szerződéssel kevesebb lesz, vagy pedig döntelent ajánlok, az utolsó papírnak való fa kivágása előtt.
Előre szeretném kifejezni csodálatomat, hogy ilyen Nemes, és Lovagias ellenfelet állítot elém a Sors, mint at Önök cége.
Az Önök által küldött mellékletet, melyet megítélésem szerint” békepuhatolózásnak” szántak, igyekszem tisztességgel és becsülettel kitölteni, és a posta, mint parlamenter által visszajuttatni.
Az volna a javaslatom, hogy amennyiben elfogadják a visszaküldött dokumentumot, ne engedjük a kis helyi konfliktust eszkalálódni.
Bizom lovagiasságukban és abban, hogy nem fogja Önöket a gőg vezérelni plussz havi 1750 Ft-ért.

Tiszteletemet fejezem ki Nemes Ellenfelemmel szemben:

……………………… Budapest 2008-07-18

Ez egy mai tanmese.

Nincs jelen

 

#149 2008-07-19 07:31

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Po Csü-ji

ÁRVA SZERETŐ

Sírt már sokat. Nem alhatik a lány.
Mások dalolnak künn az éjszakán.
Ő kedvesét gyászolja. Egyedül.
Vele a párnán csak Szépsége ül...

(Kosztolányi Dezső)

Nincs jelen

 

#150 2008-07-19 07:36

bánatos
Tag

Re: Nem csak a gyógyszer gyógyít

Fontenelle:

Áldozatok

Az ember mindenét feláldozza egy re-
ménységért; amit pedig szerzett és sze-
rez, azt ismét egy újabb reménységért
áldozza fel. Úgy látszik, ez a Természet
kaján rendje, amelyet azért teremtett,
hogy mindig kivegye kezünkből azt, amit
megkaptunk. Nem gondolunk boldog-
ságunkkal a jelen pillanatban, hanem
mindig az eljövendő időkre halasztjuk,
mintha a jövő más volna, mint a jelen.

Nincs jelen

 
IBDoktor
 

Láb

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB