#451 2009-01-07 16:47

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Mártuskám: köszönöm angyalom a kedves szavaid. Majd meg látod, úgy kell minket norival együtt agyonûtni. Szeretnék én még nori esküvöjén táncolni. Hajrá nori.

Nincs jelen

 

#452 2009-01-07 20:01

nori
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Györgyikém,elõször találjunk lovagot aki elvesz,aztán lesz eszem-iszom,sz biztos:)

Nincs jelen

 

#453 2009-01-08 07:26

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Drága Norikám! Remélem ma reggel jó egészségben és bizakodásban ébredtél. Ma kisüt a Nap és ez a hangulatunkra biztosan jó hatással lesz. A  pasikkal kapcsolatban csak annyit, hogy boldog lehet, akit Te választasz. A boldogság mindenkinek jár, még nekem is. Hát még egy ilyen helyes fiatal lánynak. Mindennek eljön a napja. Lehet, hogy nem ma, de biztosan. Én úgy gondolom, hogy elõször nekünk kell késznek lenni a boldogság befogadására és akkor sugározzuk, hogy "gyere mihamarabb". Ehhez kíván jó egészséget barátnõd

                                                                                                                                    Györgyina

Nincs jelen

 

#454 2009-01-08 16:03

nori
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Biztosan így van,egyetértek veled..de mi van Luigi,most már nem udvarolsz vagy kérdezel pl.a leszázalékolás ügyében hanem felcsaptál kerítõnõnek?:):):):)

Györgyi,mindannyian társra ávgyunk és ha teszünk is érte meg is kapjuk,és nincs olyan mint hogy "öreg vagyok,nekem nem megy,stb." Pl-az én nagyapám 76 évesen ismerkedik,keresi a párkát,özvegy,de továbbra sem adja fel.Miért is kellenne magáynosan élnie?

Hát ez tényleg nem ide illlik:)

Különben megvan a számlám,ami eddig hiányzott,a napokban indul az intézkedés,szerintem még holnap vagy hétfõn,kíváncsi vagyok mit mondanak majd a hivatalban.Írok róla!

Nincs jelen

 

#455 2009-01-08 18:26

nori
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Én is várok tõled egy választ,kaptál e-mailt tegnap este tõlem?:)

Nincs jelen

 

#456 2009-01-09 12:45

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Nyugdíjas Betegtársaim!
Most kell menkapnunk az ez évi emelt nyugdíj összeget, 4,1 %. Aki nem kapja meg reklamáljon a Nyugdíjfolyótó Igazgatóságnál cím: Budapest 1820. A vidékiek is ide írjanak.
A 13. havi nyugdíjat mi megkapjuk májusban és novemberben, mint eddig. Az nem kapja meg, aki nem nyugdíjat kap, vagy kedvezményes elõrehozott öregségi nyugdíjban van. Ezek a nõk 57 évestõl a férfiak 60 évestõl.
Nem láttam eddig itt ilyen elõrehozott nyugdijast.

Szeretettel ölel Benneteket                                                                        Györgyina

Nincs jelen

 

#457 2009-01-09 12:47

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Deluigi: én nem tudom, hogy Romániában mik a jogszabályok, igy sajnos nem tudom Neked mondani. De járj utánna, mert lehet, hogy ott is hasonlóak az ellátó rendszerek. Bocsi édes.

                                                                                                Nagy tisztelõd         Györgyina

Nincs jelen

 

#458 2009-01-09 12:52

kbalu
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Györgyina: én megkaptam az emelést, rá is csodálkoztam reggel, hogy mi ez a fene nagy adakozás, nem is sejtettem, hogy állambácsi a nagy helyzetben ilyen bõkezû lesz :) (ez nekem komoly 900 ft-ot jelentett) szóval tényleg létezik a dolog, tessék reklamálni, ha valakinek nem hízott a bankszámlája :)

Nincs jelen

 

#459 2009-01-09 13:14

Irénke
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Kedves Györgyina!Megkaptam én is az emelést,de 3.1% ugy tudom,nekem ennyit is emeltek.Azt viszont nem tudtam,hogy mi is megkapjuk a 13.havi gyugdíjat.Köszönöm szépen,hogy megosztottad velünk.Lenne egy kérdésem,lejárt a köz.gyógy igazolványom.Nem tudod megnondani most mennyi az 1 före esõ jövedelem(családon belül)ami alatt megkapom?Köszönöm szépen,olyan érthatöen leirtál mindent,hogy ezt még én is értem,Köszi :)   Irén

Nincs jelen

 

#460 2009-01-09 13:39

virágom
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Györgyina!
Csatlakozom Irénkéhez valóban 3,1% volt az emelés. Úgy tudom ebben az évben csak azok kapnak 13 havi nyugdíjat akik elérték az öregségi nyugdíj korhatárt mi fiatalabbak akik rokkant nyugdíjasok vagyunk nem kapunk. Miért is kapnánk? bocs ez költõi kérdés volt.

Nincs jelen

 

#461 2009-01-09 15:05

Szuszidi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Hmm!
Bocsi hogy bele szólok!

A 2008. évi LXXXII. törvény 2009. január 1-jei hatállyal módosította a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek a tizenharmadik havi nyugdíjra való jogosultsággal kapcsolatos rendelkezéseit.

1. Tizenharmadik havi nyugdíjra 2009-tõl az a személy jogosult, aki a tárgyévet megelõzõ év legalább egy napján, valamint a tárgyévi esedékesség hónapjában (legkésõbb májusban, illetve novemberben) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó, vagy azzal egy tekintet alá esõ
a) rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy
b) hozzátartozói nyugellátásban - ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat - részesül, vagy
c) az a)-b) pontban nem említett öregségi, elõrehozott, csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjban, továbbá bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, szolgálati nyugdíjban, mezõgazdasági szövetkezeti járadékban, mezõgazdasági szakszövetkezeti járadékban és a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû járadékában - ide nem értve a rehabilitációs járadékot - részesül, és 62. életévét a tárgyévet megelõzõen betöltötte. (Az a)-b) pontban említett ellátásokban részesülõ nyugdíjasokat a tizenharmadik havi nyugdíj életkorra tekintet nélkül megilleti.)

2. A tizenharmadik havi nyugdíj összege a tárgyév november hónapjára járó nyugellátás összegével azonos, de nem lehet több a 2009. évre meghatározott 80 000 forint összeghatárnál.

A tizenharmadik havi nyugdíj továbbra is két részletben kerül kifizetésre. Az elsõ részlet összege megegyezik a tárgyhavi - a legkésõbb május havi - nyugellátás összegének ötven százalékával, de a 2009. évi összeghatár ötven százalékát, 40 000 forintot nem haladhatja meg.  A novemberben kiutalásra kerülõ összeg pedig megegyezik a november havi nyugdíj összegének és az elsõ részletben folyósított részösszeg különbözetével. Az így folyósításra kerülõ összeg a nyugellátás összegének évközi csökkenése esetén sem lehet kevesebb a november havi nyugellátás ötven százalékánál, de a tárgyévi összeghatár ötven százalékát, azaz a 40 000 forintot nem haladhatja meg.

Aki egyidejûleg több nyugellátásban részesül, az a tizenharmadik havi nyugdíj tárgyévi összegére a folyósított nyugellátások együttes összegét alapul véve jogosult azzal, hogy az a 80 000 forintot nem haladhatja meg.

3. A tizenharmadik havi nyugdíj összegének a meghatározásánál az 1.) pontban foglaltakra tekintettel - az ideiglenes özvegyi nyugdíj és a rehabilitációs járadék mellett -, nem lehet számításba venni:
a nem társadalombiztosítási ellátások (pl. rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, házastársi pótlék és jövedelempótlék),
az egyes személyi szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben megállapított nyugdíjemelés,
a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,
az 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj kiegészítés helyébe lépett pótlék,
a kárpótlási törvények alapján járó életjáradékok összegét.

A szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmények EU koordinációs rendeletei alapján nyugellátásban részesülõ nyugdíjasok esetében a magyar jogszabályok szerint elismert szolgálati idõ tartamának megfelelõ - a magyar szerzõdõ felet terhelõ - arányos részt kell a tizenharmadik havi nyugdíj kiszámításánál figyelembe venni.


Budapest, 2009. január 9.

Nincs jelen

 

#462 2009-01-09 19:06

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Kedves Irénke! Nálunk, Rákospalotán az Önkormányzat helyi rendeletet hoz arról, hogy a nyugdíjminimum hány százaléka a közgyógy ellátási jogosultság. Ehhez még hozzáveszik a szükséges gyógyszerek árát is és így az Egészségbiztositási Pénztár állapítja meg, hogy mennyi az éves közgyógykeret. Én nem tudom, hogy idén mennyi a családnak az egy fõre esõ jövedelme, ami még közgyógyra jogosít. Az Önkormányzatban telefonon megmondják.

Virágom: Szuszidi jóságából kifolyólag látthatod a hatályos törvényt. Ebbõl kiderül, hogy a rokkantnyugdíjasok kapnak 13. havi nyugdíjat, ha még nem töltötték be az öregségi nyugdíjkorhatárt akkor is.

Szuszidi: Te ügyes, jóságos angyal. Kérlek, ha nem fáradtság másold be máskor is a törvényt, mert én nem tudom hogy kell. Ez nagy segítség mindnyájunknak. Köszike.

Nincs jelen

 

#463 2009-01-09 19:23

kbalu
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

megerõsítem az elõzõeket, nekem is 3,1% az emelés

Nincs jelen

 

#464 2009-01-10 05:19

Szuszidi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Kedves Györgyinya szolsz és másolom!

Nincs jelen

 

#465 2009-01-10 10:42

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Drága Betegtársaim! Vétkeztem. Nem írtam le, hogy a 4,1 % két részletben van. Most a gazdasági válság miatt megállapíthatatlan, hogy mennyi lesz az éves infláció. A svájci indexálás szerint, amit itt is alkalmaznak, az infláció, a bérkiáramlás nagyban befolyásolja a nyugdíjak emelését. 2008-ban, de az elõzõ évbekben már két részletben lett az emelés, elõször januárban, aztán kb. augusztus, szeptemberben korrigálnak. Elnézést, hogy ezt nem írtam hozzá.

Szeretettel ölel betegtársatok                                                             Györgyina

Nincs jelen

 

#466 2009-01-10 10:45

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Szuszidi: minden Betegtársam és a magam nevében is tisztelettel köszönöm.

                                                                                              Györgyina

Nincs jelen

 

#467 2009-01-10 14:52

Irénke
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Köszönöm Györgyina és Szuszidi! Szép napot!

Nincs jelen

 

#468 2009-01-10 17:54

virágom
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Köszi szuszidi és neked is györgyinya

Nincs jelen

 

#469 2009-01-10 19:32

fater
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

KÖSZI SZUSZIDI jó lenne ha igy lenne akkor én is megkapnám a 13 havi ny.-jat.

Nincs jelen

 

#470 2009-01-10 21:18

Szuszidi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Kedves Fater!
Ez így van mert a törvényt másoltam ki!
Idézem " 1. Tizenharmadik havi nyugdíjra 2009-tõl az a személy jogosult, aki a tárgyévet megelõzõ év legalább egy napján, valamint a tárgyévi esedékesség hónapjában (legkésõbb májusban, illetve novemberben) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó, vagy azzal egy tekintet alá esõ
a) rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, "
De sajnos van az a 80 000 Ft os korlát.
Ezek szerint meg kell kapnod!

Nincs jelen

 

#471 2009-01-12 09:46

Szimi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

szisztok,nem tudja valaki (Györgyinya benne d bízok) hogy én most gyesen vagyok a kislánnyal mert tejalergiás,gyes mellett lelehet százalékoltatnom magam?jár mind a 2?szerintem nem,de gondoltam hátha tudja itt valaki biztosra.puszi

Nincs jelen

 

#472 2009-01-12 10:25

Agica01
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Szia SZimi!
Én is gyes alatt lettem leszázalékolva tavaly, és kaptam mindkettõt, ebbõl gondolom, hogy a 2 nem zárja ki egymást. Én passzív gyesen voltam (nem volt elõtte mh-em), nem tudom, ez számít-e?

Nincs jelen

 

#473 2009-01-12 10:28

Szimi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

ASzia Agica!! AKöszi a választ,de te milyen gyesen voltál?mert az allergiára járó gyest az másképp nézik,nem?

Nincs jelen

 

#474 2009-01-12 10:44

Agica01
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Hát, nem tudom, én sima gyesen, még nem volt 3 éves a ksifiam. De szerintem a gyes az gyes. Szerintem hívd fel a MÁK-ot, onnan jön a gyes (ugye?), és kérdezz rá. Vagy anyugdíjintézetet. De sztem a 2 nem üti egymást.

Nincs jelen

 

#475 2009-01-12 11:12

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Kedves Szimi!

Ha biztosat akarsz tudni feltett kérdésekrõl a Nyugdíjfolyósitási Igazgatóság Ügyfélszolgálatát hívd fel a 270-8000 budapesti telefonszámon és kérd az ügyfélszolgálatot. Õk napra készen tudnak miden rendeltetet. Nekem utánna kéne nézni és akkor is közvetve tudnék választ adni.
Ha nehézségbe ütközik a telefon írj, felhívom õket.

Szeretettel ölel betegtársad                                                         Györgyina

Nincs jelen

 

#476 2009-01-12 18:43

Szimi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Jól van,köszönöm a segítségeket,felfogom hívni ezt a számot holnap,majd megírom mit mondtak:)

Puszi,szép estét nektek

Nincs jelen

 

#477 2009-01-13 08:09

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Szimikém: sok sikert kívánok.                                   Ölel                 Györgyina

Nincs jelen

 

#478 2009-01-13 09:47

Szimi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Felhívtam õket,és azt mondták hogy egyszerre csak 1 jár a 2 együtt nem.
pussz Nektek

Nincs jelen

 

#479 2009-01-13 09:53

Szimi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Delike milyen résen van:D A Gyes elõnyösebb,a leszázalákolás nem is bizti menne...

Nincs jelen

 

#480 2009-01-13 10:02

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Szimikém: én azért megpróbálnám a leszázalékolást, ez nem befolyásolja a jelenleg kapott GYES-t. A rokkantnyugdíj egy hosszabb, biztosabb ellátás. És ha sikerül, akkor választhatsz. Add meg magadnak ezt a lehetõséget.

Puszillak                                                                                                 Györgyina

Nincs jelen

 

#481 2009-01-13 10:37

Szimi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

GYögyina ,azt mondták a 2 együtt nem megy,a gyes családival ami kiemelt így,49ezer,a leszázalékolás meg mennyi?20onakármennyi,nem?ameddig jár a gyes,azon vagyok,majd ha már nem jár ,megpróbálom a leszázalékolást,lehet nem is százalékolnak le,nem?

Nincs jelen

 

#482 2009-01-13 15:10

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Drága Szimikém:

Ha elindítod a rokkant nyugdíjazásodat, akkor megállaítják, hogy jogosult vagy-e és mennyi az az összeg, ami Téged megillet. Az ellátást nem kötelezõ igénybe venni, de szerintem csak akkor tudsz dönteni, hogy Neked melyik a kedvezõbb, ha mind a két összeggel tisztában vagy.
A rokkantság megállaítása nem jogvesztõ a GYES, csp. tekintetében, ha a rokkantságit nem igényled.
Hogy megfelelnél-e a bizottság elõtt, mint rokkantnyugdíjas azt én nem tudhatom. Ez olyan, mint a lutri. Van, aki kevés bajjal is megkapja, van aki sokkal sem. Attól függ, ki vizsgál meg. De vesztenivalód nincs.
Azért eröltetem ezt a dolgot, hogy ha letellik a GYES, tudd, hogy hova fordulhatsz, hogy ne legyél ellátás nélkül.

Szeretettel ölel betegtársad                                                                       Györgyina

Nincs jelen

 

#483 2009-01-13 15:16

Szimi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Györgyinya,igazad van:)
pussz!

Nincs jelen

 

#484 2009-01-13 15:48

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Okos és megfontolt vagy Szimi. Pusz.                                   Györgyina

Nincs jelen

 

#485 2009-01-14 15:03

Kethleen
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Sziasztok!Gondoltam megosztom veletek mi történt velem!Oktoberben adtam be a papirt a leszázalékoltatásomhoz!November közepén voltam bizottság elött.December végén jött a papír,hogy 64%-ot kaptam,de nem kapok semmit mert nem vagyok rá jogosult.Indok:nem 18 éves korom elött lettem tartos beteg (20 éves vagyok),meg nem volt még munkaviszonyom!Hát kérdezem én,ki volt az az állat aki ilyen jogszabályt tudott létrehozni?!!Tehetek én róla,hogy 19 évesen lettem beteg (sajnos) meg hogy még iskolába jártam?!!!
De nem hagytam annyiba,beadtam a fellebezést,ugyhogy most majd megyek másodfokura!Ha nem érem el a 79%-ot,akkor nem rokkantságit hanem valami járulékot fogok kapna!De igazábol nem is érdekel hogy milyen néven kapom a pénzt,csak kapjak valamit!

Nincs jelen

 

#486 2009-01-14 15:14

én
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Ehhez meg majd Györgyina tud hozzászólni. Jogszabályokban õ a profi. Én csak beteg vagyok, de dolgozom!

Nincs jelen

 

#487 2009-01-14 18:55

judy1981
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Kethleen: (bár én nem vagyok Györgyinya)

1997. évi LXXXI. tv. 24. § (2) Az, aki az iskolai tanulmányai megszûnését követõ 180 napon belül szolgálati idõt szerzett és huszonkét éves kora elõtt megrokkan, szolgálati idejének tartamára tekintet nélkül jogosult rokkantsági nyugdíjra.

ergo:
keresel egy vállakozót, õstermelõt, bárkit (aki munkáltató lehet), aki igazolja, hogy te dolgoztál nála ebben az idõben, visszamenõleg kifizeted a tb-t, és egyéb terheket, ha felmerül büntetés, és nem túl nagy, akkor azt is, és van nyugdíjad. A büntetés el is évülhet, de tekintve, hogy 20 éves vagy, erre nem sok esély van.
Kivitelezhetõ, mert közvetlen környezetemben volt rá példa.
A masik eshetõség, hogy most beéred azzal, amit adnak, és késõbb, mikor elévül a büntetés, újra beadod az igényt.

És ha ez összejön (ha nem akkor is), javaslom, hogy tanulj, amíg lehet. Ez az egyetlen esélyed. Fizikai munka nem ajánlott nekünk, szellemi munkakörbe pedig nehéz bekerülni, de még nehezebb, ha nincs képzettséged.

Szerkesztette: judy1981 (2009-01-14 19:13)

Nincs jelen

 

#488 2009-01-14 22:31

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Kedves Kethlen: Judiynknál jobb tanácsot senki nem adhatott volna. Köszi Judy. Okos lány vagy.

Nincs jelen

 

#489 2009-01-14 23:02

szilva2
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Sziasztok!
A rokkantnyugdíj+gyes témára szeretnék reagálni,én mindkettõt kapom már 2és fél éve.

Nincs jelen

 

#490 2009-01-15 08:17

Szimi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Szilva :Te milyen GYes en vagy?mert szerintem nem mindegy milyen gyes,én a tejallergia miatt.

Nincs jelen

 

#491 2009-01-15 15:24

Kethleen
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Köszönöm Judy és Györgyinya!

Nincs jelen

 

#492 2009-01-16 06:13

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Szilva2: be kell vallanom, hogy fogalmam sincs, hogy kaphatsz kettõs ellátást. Van egy  tippem, hogy már rokkant voltál, amikor szültél. Csak így tudom elképzelni.
Szimi: nem attól függ, hogy ki hány ellátást kaphat egyszerre, hogy mi a betegsége. A tejallergia ebbõl a szempontból egyforma betegség bármi mással. Nem a betegség fajtája határozza meg az ellátást.
Kethleeen: ha még van valami kérdésed bármikor szívesen állok rendelkezésedre. És nem csak én, mi mindnyájan. Judy és betegtársaink is. Ügyes legyél, ha elakadsz, írj bátran. Egy hajóban vagyunk.
Norikám: örömmel látom, hogy jobban vagy, mert aki a fényképen látható kaját össze tudja dobni, az már valami.
Jó egészséget édesem, vigyázz nagyon a meghüléssel.
Lencsikém: nagyon elhallgattál. Ugye minden rendben? Tudass Magadról.

Minden Betegtársamat szeretettel ölelem                                                              Györgyina

Nincs jelen

 

#493 2009-01-16 06:57

nori
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Drága Györgyina,ezek a fotók sajnos 1 éve készültek,nem vagyok most olyan jól,hogy most meg tudjam egyedül csinálni,sajnos...

Nincs jelen

 

#494 2009-01-16 10:58

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Norikám, drágám. De leszel és az legyen minél elõbb. Szeretettel gondolok Rád, hátha ez is segít.


Pusz.pusz                                                                                     Györgyina

Nincs jelen

 

#495 2009-01-16 13:30

nori
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

sZORÍTUNK lENCSI, ÉS AKÁRHOGY IS DE összedugjuk a fejünket és kiharcolunk vmit amire jogosult vagy!!!!

Nincs jelen

 

#496 2009-01-17 07:43

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Drága Lencsikém!
Jó Rólad hallani. Az rossz, hogy eltörted a kezecskéd, de vagyunk néhányan - gondolom - , aki irigyli Párod szép kiállását melletted, mert ez nagyon ritka szép tulajdonság.
Lehet hogy anyagilag nem állsz túl jól, de szeretetben gazdag vagy. Van aki ennyire szeret. Elismerésem a Párodnak.
Biztosan Te is olyan vagy, aki ezt az ápolást, szeretetet kiérdemelte, mert ugye mindenhez kettõ kell.
Ne légy szomorú, mert én a magam részérõl nagyon kedvellek és mindig boldog vagyok, ha látom írásod, ha egy kézzel is, de tudass Magadról.

Szeretettel ölel és mielõbbi gyógyulást kíván betegtársad                                             Györgyina

ui: semmi nem tart örökké, a kacsód is meggyógyul, ezt tapasztalatból mondom. Hajrá, akard.

Nincs jelen

 

#497 2009-01-18 10:52

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Del ügyes vagy, a cikkek fizejezik, amit én is gondolok. Csak õk szebben okosabban írták le.
Változtatni most ezeken nemlehet, tehát alkalmazkodni kell az ostobasághoz, igazságtalansághoz.

További cikkeket várok, ha ráérsz és jól vagy.

                                                                                                Györgyina

Nincs jelen

 

#498 2009-01-18 13:09

nori
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Nekem csak annyi a hozzáfûznivalóm,hogy én lennék a legboldogabb ha nem arra várnék 25 évesen,hogy mikor hívnak be bizottság elé és megkapok-e egy min.összeget hanem a munkaadó tel-jét várnám,hogy mikor kezdhetek melózni legalább 3x annyi pénzért mert 2 diplomával,akár Belgrádban,Újvidéken,de akár Magyarországon biztos megkeresnék...

Szóval azok akik fikáznak,csak könnyen általánosítanak mert nem õk vannak ebben a cipõben.Különben tényleg sokan jogtalanul veszik igénybe a segélyeket,de mondjuk a saját példámat véve,évek óta le vagyok büdösül robbanva és soha egy fillért nem igényeltem egyik államtól se!Se gyógyszerre,se ápolásra..szóval itt is érvényes az szerintem,hogy mindenki egyedi eset.

2 Crohnos közt is nagyon nagy különbségek lehetnek,vegyük csak azt alapul,hogy mennyire nem egyformán bírja a szervezetünk a kaját,a gyógyszereket.
De mondjuk nekem rosszul esik mikor valaki megkérdõjelezi hogy miért igényeltem pl.a közgyógy igazolványt.Nekem anyám egy egyszerû mukás,nem politikus vagy ügyvéd vagy állami magasrangú tisztviselõ aki több százezret visz haza havonta.Nem kérném,ha nem lennék rászorulva.
Na,jól bepaprikáztam magam,nem is annyira mérges mint inkább szomorú vagyok mennyire általánosítanak már mindent és mindenkit.Az élet nem fehér és feket csak.

Nincs jelen

 

#499 2009-01-18 13:30

Györgyina
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Del: ugy értem, hogy az általánosítások miatt vannak hátrányos helyzetben azok, pl. mi, akik tényleg rászorulnának az ellátásokra. A vizzel együtt általában a gyereket is kiöntik. A betegek dühösek, a pénzesek meg röhögnek.
Igen, én is így tapasztalom. 26 évig jártam a bizottság elé hosszabb-rövidebb idõközönként, hogy megállaítsák, vissza nõtt-e a 70 cm vékonybelem, amit kivágtak.
Felháboritónak tartom, hogy mindent kérni, könyörögni kell. Megalázó, igaza van Norinak.
Ezek a cikkek csak azt írták le, ami a valóság. Nem a betegeknek kellene eltartani az egészségeseket, hanem fordítva. Van egy mondás "minden nemzetet úgy lehet megítélni, ahogy az elesetteivel bánik". Akkor mi milyen megiitélést érdemlünk meg?
Ha meg megkapod, k"kiérdemled" a csekély ellátást, akkor törheted a fejed, hogy mivel egészítsd ki, mert az az összeg csak meghalni sok, élni kevés. Munka pedig nincs, fõleg rehabilitációs.
Nagyjából ezt gondolom. Mivel nem akarom magam azzal tönkre tenni, hogy lázadok, azt próbálom csinálni, hogy amennyire tõlem tellik, alkalmazkodom az adott helyzethez és ami csekély tapaztalatom van megosztom Veletek.

Tisztelettel:                                                                                               Györgyina

Nincs jelen

 

#500 2009-01-18 17:15

Szuszidi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Drága Lencsi!
Hogy milyen igazad van de ebbe ne menjünk bele mert õk nagy fiúk! :D
Na engem sem került el a viharos szél megyek a bizottság elé február közepén!
Raktak a tájékoztatóba egy kitöltendõ papírt is ami felkérés keringõre mégpedig a híres rehabilitációs járadék megállapításához szükséges több oldalas kérdezz felelek játék! Még nem tudom mire jó nem olvastam végig mert felment a pumpám! :D Majd referálok! Addig is további szép napokat mindenkinek!

Nincs jelen

 
IBDoktor
 

Láb

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB